Economische visie

05-07-2018

De gemeente Coevorden is bezig haar economische visie te herzien. Dit doet ze niet alleen, maar samen met de ondernemers in Coevorden.  Hiervoor zijn al een aantal gesprekken gevoerd, wat heeft geleidt tot een concept visie ‘ Coevorden Onderneemt’.  Als bestuur van Ondernemend Coevorden hebben we in oktober een vervolg overleg hierover. Voordat we dit gesprek in gaan willen we eerst onze achterban raadplegen.

Daarom nodigen wij u van harte uit om uw opmerkingen en aanvullingen aan ons door te geven en met collega ondernemers in gesprek te gaan. Zo kunnen we samen als ondernemers en samen met de gemeente een stip op de horizon zetten waar wij heen willen en concreet maken welke acties daar de komende jaren voor nodig zijn. Om iedereen zoveel mogelijk de gelegenheid te geven te komen hebben wij twee data gepland. U kunt kiezen welke datum u het beste past.

Mogelijkheid 1: 
-          9 juli 2018, 16:00 uur
Mogelijkheid 2:
-          4 september 2018, 16:00 uur

Programma:
16:00 uur inloop
16:10 uur welkom en korte toelichting op de aanleiding van deze bijeenkomst
16:15 uur in groepjes verschillende thema’s bespreken. We voeren de bespreking in drie ronden. U kunt kiezen uit de thema’s:
-          Onderwijs en arbeidsmarkt
-          Vestigings- en woonklimaat
-          Ruimte en infrastructuur
-          Kwaliteit en ondernemerschap
-          Ondernemersdienstverlening gemeente Coevorden      

Vragen die beantwoord moeten worden:
- Kunt u zich vinden in de visie? Wat mist er of wat moet er op dit thema toegevoegd worden?
- Welke concrete projecten of actiepunten kunnen worden opgepakt op korte of middellange termijn?
- Welke rol is er weggelegd voor Ondernemend Coevorden en voor uzelf?
17:00 uur terugkoppeling belangrijke aanvullingen/wijzigingen
17:30 uur borrel

Locatie: Hotel Talens, Sallandsestraat 51 Coevorden

Klik hier voor de concept visie.

« terug
webworks by multimove