Uitnodiging bijeenkomst Techniek Sociëteit, Forbo Novilon Coevorden

30-01-2019

De Techniek Sociëteit Zuidoost-Drenthe is een ontmoetingsplek voor ondernemers en ondernemende medewerkers van bedrijven die werkzaam zijn in de techniek. Het motto is 'ondernemen en verbinden'. Dit geven wij vorm door van elkaar te leren, kennis en ervaringen te delen omtrent uitdagingen in de techniek of de bedrijfsvoering en samen te verbeteren en te groeien. De Techniek Sociëteit verbindt technische ondernemers en ondernemingen met elkaar, maar ook met het Onderwijs en de Overheid.  Deelnemen aan de Techniek Sociëteit is laagdrempelig. Toegevoegde waarde leveren vanuit de techniek of de technische bedrijfsvoering is belangrijker dan jaaromzet of het aantal medewerkers.

Voor haar leden en genodigden organiseert de Techniek Sociëteit 6 plenaire bijeenkomsten per jaar die op woensdagen plaatsvinden van 16:00 – 18:00 uur. De bijeenkomsten bestaan uit een presentatie over een thema en een bedrijfspresentatie. Door de bedrijfspresentaties leren bedrijven elkaar én elkaars mogelijkheden kennen, thema-presentaties bestaan uit interessante en actuele onderwerpen op het gebied van innovaties, subsidieregelingen, nieuwe ontwikkelingen in de techniek, wijzigingen in wet- en regelgeving of onderwerpen gerelateerd aan Smart Industry. Ook de samenwerking met het Onderwijs of de Overheid krijgt ruime aandacht.

Omdat de bijeenkomst deze keer in Coevorden is worden de leden van OC die in de techniek werkzaam zijn van harte uitgenodigd als introduce.

Meer informatie en aanmelden via:

https://www.ondernemerskringemmen.nl/activiteiten/41/techniek-societeit-forbo-novilon-coevorden

« terug
webworks by multimove