Bericht van de gemeente

21-06-2019

Achtergrondinformatie:

Bio Energy Coevorden zit in de opstartfase van de bio-vergistingsinstallatie op het Europark.  Zij worden momenteel geconfronteerd met problemen tijdens deze opstart in de vorm van geuroverlast. Dat betreurt BEC zeer.  

Nadat de eerste klachten binnenstroomden is er onderzoek gedaan. Er was een defecte afdichtingsring. Echter metingen door BEC op het terrein van vergister hebben maandag 17-6 laten zien dat er meer bronnen zijn die stank veroorzaken.

Deze bronnen betreffen diverse onderdelen van de installatie. In de loop van de komende vier tot zes weken zullen alle bronnen zijn gerepareerd. Waarom 4-6 weken: de 1e gasopwekkingslijn is nu gestart, de 2e lijn start binnenkort en niet gegarandeerd kan worden dat deze niet ook te maken krijgt met  lekkages, vandaar een slag om de arm en een ruime periode. Door de druk in de installatie komt deze problematiek nu naar voren die tijdens de testfase niet naar voren kwam.

BEC geeft aan met man en macht te werken aan het oplossen van de problemen. Uiteindelijk zal de installatie zonder geuroverlast werken.

Er gaan geruchten de ronde over giftigheid van gassen uit de installatie.

De meetresultaten van BEC geven aan dat er geen sprake is van een verontrustende situatie. Er treedt geen gevaar voor de volksgezondheid op.  Ook niet in de opstartfase.

Zijn er meldingen stankoverlast dan kunnen deze worden ingediend bij:

  1. KCC provincie Drenthe (bevoegd gezag) op telefoonnummer (0592) 36 55 55. Het algemene nummer is bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur.

•Via WhatsApp: 06-213 636 38.

•Per e-mail op het e-mailadres post@drenthe.nl

•Door het contactformulier in te vullen op de website van de provincie

  1. BEC: via informatienummer 0524 – 745215 (klachten en vragen)

Actuele ontwikkelingen

Op de website www.bioenergycoevorden.nl kunnen bedrijven en inwoners op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen

« terug
webworks by multimove