Ondernemend Coevorden bestaat uit twee delen. Van beide delen kunnen de leden afzonderlijk deelnemer worden.

Social Hours
Het opdoen van nieuwe contacten en aanhalen van bestaande contacten is een belangrijke doelstelling van de Social Hours. OC heeft daarom een veelheid aan activiteiten waar leden elkaar treffen (Social Hours). Hierbij wordt, daar waar nodig en nuttig, samengewerkt met andere professionele organisaties. De Socail Hours bestaan uit:
- Jaarlijks uitstapje met leden en partners;
- Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en partners;
- Regelmatig een Social Hour met een externe spreker;
- Gezamenlijke organisatie van De Derde Kamer Bijeenkomst voor Zuidoost-Drenthe met CCE, OKE en IK

Wanneer de bijeenkomsten worden georganiseerd kunt u zien in de agenda.

  WANNEER:    ACTIVITEIT:    WAAR:
  Woensdag 10 oktober    Social Hour - John van den Heuvel    Talens
  Woensdag 14 november   Social Hour - Bijzondere bijeenkomst met                    burgemeester en wethouders     't Oelnbret 
  Woensdag   9 januari 2019   Jaarlijks Feest    Volgt
Woensdag 13 februari   Volgt   Volgt
Woensdag 13 maart    Wim Anker   Volgt

 

Parkmanagement
Parkmanagement richt zich op samenwerking tussen de ondernemers en de gemeente Coevorden. Doelstelling van deze samenwerking is om te komen tot een veilig en kwalitatief goed bedrijventerreinen in Coevorden. Daarnaast realiseren wij door collectieve inkoop financieel voordeel voor de deelnemers. Speerpunten van parkmanagement zijn:

•             Het verbeteren van het voorzieningenniveau;
•             Het verhogen van de kwaliteit van de bedrijventerreinen;
•             Kostenvoordelen behalen door collectieve inkoop;
              - Collectieve afvalinzameling
              - Collectieve inkoop van energie (elektriciteit, gas, meetdiensten en monitoring)
•             Het behouden van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen;
              - Collectieve beveiliging en alarmopvolging
              - Uitstekende samenwerking met de politie en brandweer
              - Whatsapp groep om elkaar bij verdachte situaties op de hoogte te stellen
              - Verzekeringsvoordeel bij Interpolis en Reinders Assurantie

 

 

webworks by multimove