Ondernemersfonds BIZ

23-02-2017

Wat willen we bereiken:
- Structureel minder incidenten door collectief toezicht en een start te maken met cameratoezicht;
- Een netter bedrijventerrein door snel afwijkingen zoals zwerfvuil, defecte verlichting etc., door te geven aan de gemeente;
- Meer saamhorigheid en betere belangenbehartiging door professioneel parkmanagement waar alle bedrijven bij betrokken zijn;
- Duidelijke bewegwijzering realiseren als visitekaartje voor onze bedrijventerreinen;
- Blijven inzetten op het verhogen van de (sociale) veiligheid door het Keurmerk Veilig Ondernemen te behouden voor onze terreinen.

De bijdrage via het BIZ-ondernemersfonds is gemiddeld € 500,- per jaar per bedrijf. Kleinere bedrijven betalen minder, grotere meer. De bijdrage is 0,13% van de WOZ-waarde tot een maximaal bedrag van € 1.300,- per jaar. De deelnamekosten voor Parkmanagement en collectieve beveiliging komen dan te vervallen. De geplande ingangsdatum is 01-01-2018

« terug
webworks by infracom