Keurmerk Veilig Ondernemen

22-01-2021

Bedrijventerreinen De Holwert, De Hare, Leeuwerikenveld en Europark te Coevorden en bedrijventerrein Het Kleine Veld te Dalen hebben opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. De werkgroep met vertegenwoordigers vanuit ondernemers, gemeente, brandweer, politie en collectieve beveiliger coördineerden de afgelopen drie jaar maatregelen op het gebied van schoon, heel en veilig.

De werkgroep heeft op basis van een enquête onder ondernemers (zomer 2020), terreinschouwen, cijfers van de gemeente, politie en brandweer een plan van aanpak opgesteld. In dit plan zijn actiepunten met hierin maatregelen voor de komende drie jaar opgenomen. Dit plan werd op 7 januari 2021 door de certificerende instantie KIWA getoetst en goed bevonden.

We streven naar een leefbaar en duurzaam bedrijvenpark waar het goed toeven is voor zowel ondernemers als medewerkers. Hieraan draagt het KVO positief bij. Tevens blijft het voor ondernemers mogelijk om met dit certificaat korting te verkrijgen op een aantal bedrijfsverzekeringen. Wij zijn daarom erg blij met de verlenging van het Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen.  Op basis van het certificaat geven een aantal verzekeraars korting op de Brand- en Opstalverzekering. Met Interpolis zijn hier centraal afspraken overgemaakt. Door de verlening van de het KVO blijft de 10% korting op de premie gehandhaafd.

« terug
webworks by infracom