Ondernemend Coevorden bestaat uit twee delen. Van beide delen kunnen de leden afzonderlijk deelnemer worden.

Social Hours
Het opdoen van nieuwe contacten en aanhalen van bestaande contacten is een belangrijke doelstelling van de Social Hours. OC heeft daarom een veelheid aan activiteiten waar leden elkaar treffen (Social Hours). Hierbij wordt, daar waar nodig en nuttig, samengewerkt met andere professionele organisaties. De Social Hours bestaan uit:
- Jaarlijks uitstapje met leden en partners;
- Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en partners;
- Regelmatig een Social Hour met een externe spreker;
- Gezamenlijke organisatie van De Derde Kamer Bijeenkomst voor Zuidoost-Drenthe met CCE, OKE en IK

Belangenbehartiging
Ondernemend Coevorden heeft met haar groot aantal leden niet alleen invloed op politiek, maar ook op economisch en maatschappelijk gebied. Hierbij behartigt het bestuur de belangen van de ondernemers in Coevorden en haar leden in het bijzonder. Dat doen we door periodiek overleg met de gemeente, de Provincie Drenthe, Dutch Tech Zone. We werken hierbij intensief samen met de ondernemersverenigingen in de regio.

Parkmanagement

Parkmanagement richt zich op samenwerking tussen de ondernemers en de gemeente Coevorden. Doelstelling van deze samenwerking is om te komen tot een veilig en kwalitatief goede bedrijventerreinen in Coevorden. Daarnaast realiseren wij door collectieve inkoop financieel voordeel voor de deelnemers. Speerpunten van parkmanagement zijn:

•             Het verbeteren van het voorzieningenniveau;
•             Het verhogen van de kwaliteit van de bedrijventerreinen;
•             Kostenvoordelen behalen door collectieve inkoop;
              - Collectieve afvalinzameling
              - Collectieve inkoop van energie (elektriciteit, gas, meetdiensten en monitoring)
•             Het behouden van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen;
              - Collectieve beveiliging, cameratoezicht en alarmopvolging
              - Uitstekende samenwerking met de politie en brandweer
              - Whatsapp groep om elkaar bij verdachte situaties op de hoogte te stellen
              - Verzekeringsvoordeel bij Interpolis en Reinders Assurantie

Vanuit het collectief hebben we op een aantal strategische posities camera's geplaatst met als doel het bewaken en beveiligen van de private eigendommen op het terrein. De beelden worden enkel en alleen ter beschikking gesteld aan de politie. Als er vragen zijn over het cameratoezicht en het wettelijke kader waarbinnen het cameratoezicht plaatsvindt dan kunt u zich wenden tot de parkmanager via parkmanager@ondernemendcoevorden.nl

Onze leden informeren wij via Chainels.

https://www.chainels.com/111587368805871797

 

 

 

webworks by infracom