WAT IS OC EN WIE zijn wij?

OC staat staat voor Ondernemend Coevorden. Wij zijn een dynamisch netwerk van ondernemingen gevestigd in de gemeente Coevorden en het grensoverschrijdend industriepark Europark.

Doelstelling:
OC wil een stimulerende rol spelen bij de versterking en het onderhouden van het ondernemersklimaat in de regio Zuidoost-Drenthe en op het Europark.

Wie kunnen lid / leden van de Ondernemend Coevorden zijn:
Ondernemers gevestigd in de gemeente Coevorden;
Ondernemers gevestigd op het Europark, zowel Nederlandse als Duitse zijde.

Realisatie doelstelling:
Door spreekbuis te zijn van de bij OC aangesloten ondernemingen, gevestigd in de gemeente Coevorden of op het Europark;
Door als zodanig een vooraanstaande gesprekspartner te zijn voor locale overheid, regionale overheid, Kamer van Koophandel, onderwijs en maatschappelijke organisaties;
Door interactie te bewerkstelligen tussen bedrijven met toegevoegde waarde voor de deelnemers (netwerken).

Werkwijze:
Algemene belangenbehartiging door voortdurende dialoog met politiek en overheid;
Platform voor onderlinge contacten;
Directe (onderlinge) support;
Platform voor inhoudelijke onderwerpen.

Activiteiten:
OC ontwikkelt een veelheid aan activiteiten waar leden elkaar treffen (Social Hours). Hierbij wordt, daar waar nodig en nuttig, samengewerkt met andere professionele organisaties;
Jaarlijks uitstapje met leden en partners;
Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en partners;
Genodigden bij bepaalde onderwerpen;
Uitvoeren van Parkmanagement;
Gezamenlijke organisatie van De Derde Kamer Bijeenkomst voor Zuidoost-Drenthe met CCE, OKE en IKS.

Actualiteiten:
Aantrekken van nieuwe industrie in Coevorden;
Behoud van bestaande industrie en andere zakelijke activiteiten in Coevorden;
Verbreding en verdieping van het kanaal;
Revitalisering tweede deel industrieterrein De Holwert Midden en De Holwert Noord;
Toevoegen van meer waarde voor de gemeente Coevorden en het Europark;
Constructieve en productieve samenwerking met gemeente, provincie, parkmanagement Coevorden en andere publieke of privaatrechtelijke organisaties.

Wat wel - wat niet; wie wel - wie niet
Het zijn vragen die regelmatig bij het bestuur van OC voorbij komen als we overleg hebben over de doelstelling en het gebruik van onze website. Omdat wij ervoor willen waken dat we "stiefkinderen" maken of dat onze website het informatieve karakter verliest en een prikbord voor commerciële uitingen wordt, heeft het bestuur van OC richtlijnen opgesteld. Klik hier om de richtlijnen te lezen.

Bestuur:
Het bestuur van Ondernemend Coevorden bestaat uit de volgende personen:

  • Gerrie Westenbrink (voorzitter)
  • Marius Veenvliet (secretaris)
  • Tinus Eisen (penningmeester)
  • Jolanda de Vries (bestuurslid)
  • Wim Hemmes (bestuurslid)
webworks by infracom