Parkmanagement

Parkmanagement richt zich op samenwerking tussen de ondernemers en de gemeente Coevorden. Doelstelling van deze samenwerking is om te komen tot een veilig en kwalitatief goede bedrijventerreinen in Coevorden. Daarnaast realiseren wij door collectieve inkoop financieel voordeel voor de deelnemers. Speerpunten van parkmanagement zijn:

•             Het verbeteren van het voorzieningenniveau;
•             Het verhogen van de kwaliteit van de bedrijventerreinen;
•             Kostenvoordelen behalen door collectieve inkoop;
              - Collectieve afvalinzameling
              - Collectieve inkoop van energie (elektriciteit, gas, meetdiensten en monitoring)
•             Het behouden van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen;
              - Collectieve beveiliging, cameratoezicht en alarmopvolging
              - Uitstekende samenwerking met de politie en brandweer
              - Whatsapp groep om elkaar bij verdachte situaties op de hoogte te stellen
              - Verzekeringsvoordeel bij Interpolis en Reinders Assurantie

Vanuit het collectief hebben we op een aantal strategische posities camera's geplaatst met als doel het bewaken en beveiligen van de private eigendommen op het terrein. De beelden worden enkel en alleen ter beschikking gesteld aan de politie. Als er vragen zijn over het cameratoezicht en het wettelijke kader waarbinnen het cameratoezicht plaatsvindt dan kunt u zich wenden tot de parkmanager via parkmanager@ondernemendcoevorden.nl

Actuele informatie voor bedrijven op de bedrijventerreinen is te vinden op Chainels:

https://www.chainels.com/111587368805871797

webworks by infracom